ตราสารหนี้ แบบไหนน่าลงทุน วิธีเลือกตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น หรือกพัารลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ ชนิดของตราสารหนี้ที่คนทั่วไปรู้จัก คือ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กรหรือบริษัทต่างๆ TRIS Rating | ตราสารหนี้ TRIS Rating ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแก่บริษัทหรือองค์กรที่มีแผนจะระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ หรือผู้ที่ประสงค์จะทราบความเห็นอีกมุมเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านความน่าเชื่อถือของตนเอง การจัดอันดับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร และ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้เป็นการจัดอันดับแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กร โดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่ต้องการให้จัดอันดับเครดิตตราสารหนี้จะต้องมีการจัดอันดับองค์กรเสียก่อน นอกเหนือจากตราสารหนี้ทั่วไปแล้ว ยังให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Transaction) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะผสมระหว่างหนี้และทุน (Hybrid Instrument) Fitch Rating Thailand Fitch Rating คือ บริษัทตัวแทนที่จัดระดับความน่าเชื่อถือ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์คและลอนดอน บริษัทเริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2544 โดยการร่วมลงทุนของ Fitch Ratings Limited (UK) บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศของ World Bank กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ […]