NFT คืออะไร น่าลงทุนหรือไม่

NFT

NFT หรือ Non-Fungible Token คือสินทรัพย์ดิจิตอล (Digital Asset) ประเภทหนึ่ง เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ไอเทมในเกม หรือไฟล์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ ที่มีเพียงหนึ่งชิ้นในโลก ไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ หรือทดแทนได้ ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะตัวสูง และมีความแตกต่างกับเหรียญดิจิตอล (Cryptocurrency) อย่างสิ้นเชิง  NFT เป็นสินทรัพย์ที่เด่นในเรื่อง “การถือครอง” หรือ “การเป็นเจ้าของ” มีลักษณะคล้ายทรัพย์สินฟุ่มเฟือย เช่น สินค้า Brand Name ที่ผู้ถือครองต้องการมีไว้เพื่อบ่งบอกถึงรสนิยมและฐานะ ชอบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร หรือมีไว้เพื่อเก็งกำไรเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ขณะนี้NFT ยังถูกใช้ในวงที่แคบมาก โดยเฉพาะในโลกดิจิตอลหรือโลกเสมือนจริง (Metaverse) ดังนั้นการลงทุนในNFT ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงมาก ยิ่งท่านต้องการที่จะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรด้วยแล้ว ยิ่งต้องศึกษาให้ดีๆ ก่อนลงทุน แม้NFT จะอยู่บน Blockchain เช่นเดียวกับเหรียญดิจิตอล แต่ไม่สามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยได้ เช่น ท่านสามารถซื้อ Bitcoin ได้ทีละครึ่งเหรียญ หรือจำนวนเท่าใดที่ท่านต้องการ […]