7 แบบฟอร์ม 56-1 คือ อะไร ทําไมนักลงทุนควรจะต้องอ่านเป็น

แบบฟอร์ม 56-1 คือ

แบบฟอร์ม 56-1 คือ เเบบเเสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นรายงานที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แล้ว ก.ล.ต. ได้นำเอกสารนั้นมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของบริษัทนั้นๆ ซึ่ง แบบฟอร์ม 56-1 นั้นจะจัดทำขึ้นหลังจากทำงบประจำปีนั้น ๆ เรียบร้อย ดังนั้นข้อมูลจะ update ทุก 1 ปี สำหรับการลงทุนในหุ้น และลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเมื่อทราบว่า แบบฟอร์ม 56-1 คือ อะไรแล้ว ก็ต้องมาทราบว่า ทำไมนักลงทุนจึงต้องอ่าน แบบฟอร์ม 56-1 เป็น การอ่านเป็นก็เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจดำเนินการมีรายได้จากอะไร กลุ่มลูกค้ามาจากไหน เป็นใครบ้าง การจัดจำหน่ายผ่านทางไหนบ้าง การประกอบธุรกิจนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้กิจการเติบโตมีแผนการอย่างในอนาคต นอกจากนั่นยังมีข้อมูลด้วยว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้หากเกิดขึ้นเราจะได้หาทางหนีไล่ถูกต้อง วิธีอ่านแบบฟอร์ม 56-1 ก่อนอื่นแนะนำให้เราสร้างหลักขึ้นมาในใจก่อนว่าเรากำลังมองหา “อะไร” ในแบบฟอร์ม 56-1 ไม่ใช่แค่อ่านไปเรื่อย ๆ ตามที่แบบเขียน บางบริษัทเขียนละเอียดหรือบางที่ก็เขียนน้อยมาก จึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลสำคัญมาเข้าใจธุรกิจให้ได้โดยยึดหลักเดียวกันทุกบริษัทเพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน โดยหลักที่แนะนำให้ยึดและใช้ให้เป็นประโยชน์ คือ Business Model Canvas ใครสนใจสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมได้ […]