ติด เครดิตบูโร ควรทําอย่างไรดี

เครดิตบูโร

หลายคนอาจหวาดหวั่นกับคำนี้ “ติด เครดิตบูโร” เพราะเมื่อมีประวัติติดเครดิตบูโร ก็มีแนวโน้มที่จะขอสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ผ่าน เหมือนการติดแบล็คลิสต์ ซึ่งจริง ๆ แล้ว การติดเครดิตบูโร ไม่ใช่การติดแบล็คลิสต์ แต่เป็นการเก็บข้อมูลประวัติการชำระหนี้ และสถานะบัญชีเท่านั้น  รู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร เครดิตบูโร คือ ฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบบูโรที่คอยบันทึกข้อมูลเครดิตทางด้านการเงินของเรา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการเงินได้นำข้อมูลนั้นไปใช้วิเคราะห์ว่า หากเราทำการกู้ยืมจะมีศักยภาพในการผ่อนชำระคืนมากพอหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการผิดชำระได้และการเป็นหนี้สูญได้ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB-National Credit Bureau) เครดิตบูโร จะจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน – ข้อมูลบ่งชี้ : ข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด การสมรส อาชีพ เลขบัตรประชาชน และหรือถ้าเป็นนิติบุคคลจะแสดง ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่หรือทะเบียนนิติบุคคล – ข้อมูลสินเชื่อ : ข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่าน รวมถึงประวัติในการชำระสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม การทวงหนี้โดยแจ้งว่าเป็นการทวงหนี้จากเครดิตบูโร […]