เช็คลิสต์ หุ้นพื้นฐานดี เป็นอย่างไร

หุ้นพื้นฐานดี

การลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบอยู่เสมอ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนหลาย ๆ ท่านเลยเกิดความลังเลและกังวลใจว่าควรซื้อหุ้นตัวไหนดี คัดหุ้นยังไง หุ้นตัวไหนน่าซื้อ หุ้นพื้นฐานดี เป็นยังไง ซึ่งหุ้นพื้นฐานดีจะเป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงในด้านการเงินและในการทำธุรกิจ ไม่ค่อยมีผลกระทบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนของตลาดและเศรษฐกิจ มาดูว่า หุ้นพื้นฐานดี มีลักษณะเป็นอย่างไร  1. ประวัติการเติบโตของหุ้น  หุ้นพื้นฐานที่ดีจะต้องมียอดขายหรือรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3-5 ปี เพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ศักยภาพและทิศทางการเติบโตของบริษัทนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มจะเติบโตไปอีกในอนาคตหรือไม่  2. บริษัทที่บริหารธุรกิจได้ดี  หุ้นพื้นฐานเด่นต้องเป็นบริษัทที่บริหารธุรกิจได้ดี สามารถแข่งขันกับตลาดได้ มีกำไรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมากว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกลงทุนกับบริษัทอันดับหนึ่งก็ได้ แค่ต้องเป็นบริษัทที่มีความสามารถและกำลังในการแข่งขันกับตลาดได้ 3. อัตราส่วนของหนี้สินต่อต้นทุนต่ำ หุ้นพื้นฐานที่ดีจะมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการจัดการได้ ไม่ควรมีหนี้สินจำนวนมากและระยะยาวมากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการเติบโตของหุ้นตัวนั้น ๆ ได้ โดยหากอัตราส่วนของหนี้สินต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 เท่า หมายความว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการกู้ยืมมากกว่าใช้เงินทุน จึงมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องทางการเงิน และอาจเกิดปัญหาเรื้อรังได้ 4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีและโปร่งใส สิ่งสำคัญของหุ้นน่าซื้อคือหุ้นที่มาจากบริษัทที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โปร่งใส มีการดำเนินงานอย่างเปิดเผยและซื้อตรง บางกรณีอาจต้องไม่มีการให้ข่าวเพื่อปั่นราคาหรือเก็งกำไรมากเกินไป ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาประวัติของผู้บริหารบริษัทนั้น ๆ ก่อนทำการตัดสินใจ  แนะนำหุ้นน่าซื้อ หุ้นพื้นฐานดี […]