หุ้นกู้แสนสิริ คืออะไร

หุ้นกู้แสนสิริ

การออมเงินด้วยเงินสดอาจเป็นการออมเงินที่แสนจะธรรมดาไปแล้ว เมื่อเราสามารถออมเงินด้วยการลงทุนที่ต่างออกไปจากเดิม ซึ่ง “หุ้นกู้แสนสิริ” อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การออมเงินมากขึ้น หากใครยังไม่ทราบว่าหุ้นกู้แสนสิริคืออะไร วันนี้เราจะมารู้จักและทำความเข้าใจกัน หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามแผนงานของบริษัท เช่น การขยายกิจการ ขยายสาขา หรือซื้อที่ดินสำหรับแผนโปรเจกต์ใหม่ โดยไทยเราจะกำหนดหุ้นไว้หน่วยละ 1,000 บาท ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย พร้อมการซื้อขายแบบ Real-Time 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ โดย หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน หุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท (อ้างอิงข้อมูลจาก ธนาคารไทยพาณิชย์) 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond […]