เป็น Freelance วางแผนเกษียณ อย่างไรดี

วางแผนเกษียณ

มีคนไม่น้อยวาดฝันถึงอนาคตยามแก่ตัวลง เราจึงต้อง วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตบั้นปลายที่แสนสบาย และควรเริ่มวางแผนได้เลย ไม่ต้องรอจนใกล้วัยเกษียณก่อนแล้วค่อยเริ่มวางแผน เพราะหากเริ่มช้าเกินไปอาจทำให้บั้นปลายชีวิตไม่สะดวกสบายอย่างที่คาดหวังไว้  เป้าหมายของการ วางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน หรือ ฉบับอาชีพอิสระ (Freelance) มีเป้าหมายเหมือนกัน คือการดูแลตัวเองในยามแก่ตัวลง เพราะเดี๋ยวนี้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น แต่มีอัตราการเกิดลดลง นั่นหมายถึงเราในยามแก่เฒ่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนเกษียณ จึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก ๆ อีกทั้งสวัสดิการพื้นฐานของรัฐนั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้วย ยิ่งแล้วกับผู้ที่มีอาชีพ Freelance ที่มีรายได้และวันที่ได้รับเงินอย่างแน่นอน จำเป็นต้องมีเงินสดในบัญชีออมทรัพย์อย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องกังวล เช่น หากมีรายจ่าย 10,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินสำรองจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 60,000 บาท ขณะที่มนุษย์เงินเดือนมีเงินสดฉุกเฉินได้น้อยกว่า 6 เดือนหรือ ประมาณ 3 – 4 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเท่านั้น การออมเงิน เป็นหนึ่งในการวางแผนเกษียณอย่างหนึ่ง แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนใด ๆ เราควรทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ต่อเดือนเสียก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ส่วนที่ 1: ออมหรือลงทุนเพื่อตัวเองในอนาคต […]