FED คือใคร ทําไมถึงมีผลต่อตลาดนักลงทุนทั่วโลก

FED คือใคร

FED คือใคร ? FED (Federal Reserve System) หรือ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2456 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารกลาง หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินหลายครั้ง ทำให้เกิดความจำเป็นในการควบคุมจากส่วนกลาง การบรรเทาวิกฤตการณ์ทางการเงินในระบบการเงิน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 2473 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 2543 นำไปสู่การขยายบทบาทและความรับผิดชอบของระบบธนาคารกลาง รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการสำหรับนโยบายการเงินใน Federal Reserve Act คือ การเพิ่มการจ้างงาน เสถียรภาพด้านราคาและเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว สองเป้าหมายแรกบางครั้งเรียกว่าเป็นอาณัติคู่ของธนาคารกลาง บทบาทของธนาคารกลางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การขยายในปี 2552 เฟดยังดูแลและกำกับดูแลธนาคาร ซึ่งรวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและการให้บริการทางการเงินแก่สถาบันรับฝากเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ  ผลกระทบตลาดหุ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด | FED คือใคร หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่องตามในกรอบที่นักลงทุนคาดการณ์ ทำให้นักวิเคราะห์ทยอยปรับคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3-4 ครั้งในปี 2565 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับลงมาอยู่ในกรอบ 2% ตามที่เฟดตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนั้นข้อมูลจากตลาดสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าในปัจจุบันสะท้อนว่านักลงทุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปีนี้ […]