อยาก ผ่อนคอนโด ต้องมีเงินเดือนเท่าไร

ผ่อนคอนโด

คอนโดมิเนียม เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่หลาย ๆ คนกำลังมองหาเพื่อเข้าไปอยู่อาศัย ด้วยความสะดวกสบายใจการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทำให้คอนโดมิเนียมมีความต้องการสูงเพิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนี่ยมสักแห่งหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าซื้อคอนโด ต้องมีเงินเท่าไหร่ สามารถกู้ซื้อคอนโดได้อย่างไร มีเงินเท่าไรถึงจะสามารถ ผ่อนคอนโด ได้ ลองมาดูกันว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ จะใช้เงินเท่าไหร่กัน วิธีคำนวณ ผ่อนคอนโด ก่อนลงพื้นที่เลือกซื้อคอนโดฯ เราต้องคำนวณรายได้ของเราก่อนว่าสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการผ่อนคอนโด เดือนละเท่าไหร่ จะต้องสามารถแบบกรับได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด นั่นหมายความว่า หากคุณมีเงินเดือนหรือรายได้รวมทั้งหมด 15,000 บาท ไม่ควรผ่อนเกิน 6,000 บาท/เดือน (กรณีไม่มีหนี้สินอื่นชำระเพิ่มเติม) จากนั้นมาดูว่าด้วยเงินเดือนเท่านี้ สามารถกู้ซื้อคอนโดกับธนาคารได้เท่าไหร่ โดยจะคำนวณจาก “รายได้ต่อเดือน x 50“ ก็จะทราบว่าสามารถกู้ซื้อคอนโดได้ในราคาเท่าไหร่ เช่น เงินเดือน 15,000 บาท x 50 เท่ากับเราสามารถกู้ซื้อคอนโดได้ในราคา 750,000 บาทโดยประมาณ  อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย […]