เป็นมนุษย์เงินเดือน ออมเงิน อย่างไร

ออมเงิน

การ ออมเงิน เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คน บางคนออมเงินไม่อยู่ เราจึงต้องมีเทคนิคออมเงินและปรับให้เขากับนิสัยของเราเอง และไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาก เพราะมันง่ายกว่าที่คิดเสียอีก  เทคนิค ออมเงิน  1. เก็บก่อน ใช้ทีหลัง | ออมเงิน เก็บเงิน 10% ของเงินเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์แยก หรือเปิดบัญชีใหม่แบบฝากประจำ เพื่อเป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกหลังจากได้รับเงินเดือน ซึ่งเราสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการออมเงินได้  ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน หรือ 36 เดือน โดยจะไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าจะครบกำหนด หากกลัวลืมฝากเงินเข้าบัญชี สามารถใช้วิธีการหักเงินในบัญชีแบบอัตโนมัติได้ นอกจากจะสะดวกสบายแล้ว ยังเห็นผลได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก  2. แบ่งสัดส่วนเงินให้ชัดเจน การแบ่งสัดส่วนการออมเงิน โดยมากจะแบ่งเป็น 50-30-20 โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายประจำวัน-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว-เงินสำหรับเก็บออม การแบ่งสัดส่วนของเงินจะช่วยทำให้เราวางแผนทางการเงินได้ง่ายมากขึ้น สามารถใช้เงินได้เท่าไหร่และสามารถใช้ได้กับอะไรบ้าง  3. ชอปเท่าไหน […]

เป็น Freelance วางแผนเกษียณ อย่างไรดี

วางแผนเกษียณ

มีคนไม่น้อยวาดฝันถึงอนาคตยามแก่ตัวลง เราจึงต้อง วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตบั้นปลายที่แสนสบาย และควรเริ่มวางแผนได้เลย ไม่ต้องรอจนใกล้วัยเกษียณก่อนแล้วค่อยเริ่มวางแผน เพราะหากเริ่มช้าเกินไปอาจทำให้บั้นปลายชีวิตไม่สะดวกสบายอย่างที่คาดหวังไว้  เป้าหมายของการ วางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน หรือ ฉบับอาชีพอิสระ (Freelance) มีเป้าหมายเหมือนกัน คือการดูแลตัวเองในยามแก่ตัวลง เพราะเดี๋ยวนี้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น แต่มีอัตราการเกิดลดลง นั่นหมายถึงเราในยามแก่เฒ่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนเกษียณ จึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก ๆ อีกทั้งสวัสดิการพื้นฐานของรัฐนั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้วย ยิ่งแล้วกับผู้ที่มีอาชีพ Freelance ที่มีรายได้และวันที่ได้รับเงินอย่างแน่นอน จำเป็นต้องมีเงินสดในบัญชีออมทรัพย์อย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องกังวล เช่น หากมีรายจ่าย 10,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินสำรองจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 60,000 บาท ขณะที่มนุษย์เงินเดือนมีเงินสดฉุกเฉินได้น้อยกว่า 6 เดือนหรือ ประมาณ 3 – 4 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเท่านั้น การออมเงิน เป็นหนึ่งในการวางแผนเกษียณอย่างหนึ่ง แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนใด ๆ เราควรทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ต่อเดือนเสียก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ส่วนที่ 1: ออมหรือลงทุนเพื่อตัวเองในอนาคต […]

มือใหม่อยากลงทุน เลือกกองทุนแบบไหนดี

กองทุน

กองทุน ในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหนึ่งในกองทุนทั้งหลายที่เหมือนกับมือใหม่อยากลงทุน ก็คือ “กองทุนรวม” หนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะทั้งกับมือใหม่และนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งกองทุนรวมจะมีด้วยกันลายระดับความเสี่ยง ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าแบบไหนที่เราพอใจกับการลงทุน กองทุนรวม คือ การระดมทุนหรือรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้ ซื้อกองทุนไหนดี ถึงจะเหมาะกับเรา โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  แบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  แบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ กองทุนKT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมตราสารหนี้ RMF เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาว ลดหย่อนภาษีและเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ โดยลงทุนต่อเนื่องตลอดจนอายุ 55 ปี ไม่มียอดซื้อขั้นต่ำ แต่ไม่เกินร้อยละ […]

เริ่มต้นเก็บออมด้วยการลงทุน กองทุนรวม

กองทุนรวม

ในยุคสมัยที่ต้องประหยัด รู้จักการใช้จ่าย และเก็บออมเงิน แต่แค่นั้นยังไม่พอ หากรู้จักเริ่มลงทุนทำเงินออมให้งอกเงย ก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ รวมไปถึงการมีเงินใช้ยามบั้นปลายชีวิตด้วย กองทุนรวม สำหรับมือใหม่แล้ว “การลงทุน” อาจดูเป็นเรื่องยาก ด้วยความที่ยังไม่ชำนาญในเลือกการลงทุน จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก ครั้นจะให้มาศึกษาการลงทุนต่าง ๆ ก็ใช้เวลานาน เช่นนั้นอาจเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างการเลือกลงทุนกองทุนรวม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยในการศึกษาตลาดหุ้น กองทุนรวม คือ การระดมหรือรวบรวมจากผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จักการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้เช่นกัน การเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้น เราสามารถเตรียมเอกสารและนำไปเปิดบัญชีได้กับธนาคาร หรือ บลจ.ในเครือ หรือสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  กองทุนรวมแบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  กองทุนรวมแบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ เราทราบกันอยู่แล้วว่า “การลงทุน” ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ […]

เคล็ดลับ ออมเงิน อย่างไรให้มีเงินเก็บทุกเดือน

ออมเงิน

การ ออมเงิน ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด! ซึ่งการออมเงิน เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแล้วผู้คนมักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิธีที่สอดรับกับรายได้และรายจ่ายของตนเอง อาจเป็นการออมเงินระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ ก็จะมีข้อดี-เสียที่แตกต่างกันออกไปด้วย 1. เก็บก่อน ใช้ทีหลัง | ออมเงิน เมื่อเราได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างมาแล้ว ให้เราทำการเก็บเงินออมก่อนเลย สามารถเก็บเพียง 10% ของรายได้ วิธีนี้จะทำให้เราสามารถคำนวนยอดเงินออมได้แน่นอน แต่ยังเสี่ยงต่อการนำออกมาใช้โดยไม่จำเป็นอยู่ด้วยเช่นกัน 2. เปิดบัญชีธนาคารแยก แบบฝากประจำ การเปิดบัญชีธนาคารแยกออกมาจากบัญชีเงินเดือน เพื่อนทำการออมโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างมาก และหากเปิดบัญชีแบบฝากประจำด้วยแล้ว ยิ่งทำให้การออมของคุณเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น เพราะยากต่อการถอนเงินออกมาหากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด 3. หักเงินเข้าบัญชีแบบอัติโนมัติ ต้องมีบางครั้งที่อาจหลงลืมการออมเงินกันบ้าง การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินออมทุกสิ้นเดือนก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายดีเหมือนกันนะ แถมไม่ต้องกังวลว่าจะลืมหรือไม่ด้วย  4. เลือกเก็บเฉพาะแบงก์ 50 เท่านั้น วิธีเก็บเงินสุดคลาสสิก โดยในทุกครั้งที่ได้ใช้เงินจ่ายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์ 50 แล้วล่ะก็ เก็บเข้ากระเป๋าทันที ห้ามใช้เด็ดขาด! 5. เศษเหรียญหยอดกระปุก ไม่ว่าใครก็ไม่ชอบพกเศษเหรียญติดตัว เก็บเศษเหรียญเอากลับมาหยอดกระปุกที่บ้าน เก็บเงินไปเก็บเงินมา ถึงสิ้นปี อาจมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกหลักหมื่นเลยก็ว่าได้ […]

หุ้นกู้แสนสิริ คืออะไร

หุ้นกู้แสนสิริ

การออมเงินด้วยเงินสดอาจเป็นการออมเงินที่แสนจะธรรมดาไปแล้ว เมื่อเราสามารถออมเงินด้วยการลงทุนที่ต่างออกไปจากเดิม ซึ่ง “หุ้นกู้แสนสิริ” อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การออมเงินมากขึ้น หากใครยังไม่ทราบว่าหุ้นกู้แสนสิริคืออะไร วันนี้เราจะมารู้จักและทำความเข้าใจกัน หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามแผนงานของบริษัท เช่น การขยายกิจการ ขยายสาขา หรือซื้อที่ดินสำหรับแผนโปรเจกต์ใหม่ โดยไทยเราจะกำหนดหุ้นไว้หน่วยละ 1,000 บาท ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย พร้อมการซื้อขายแบบ Real-Time 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ โดย หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน หุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท (อ้างอิงข้อมูลจาก ธนาคารไทยพาณิชย์) 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond […]