มือใหม่อยากลงทุนเลือก ซื้อกองทุนไหนดี

ซื้อกองทุนไหนดี

กองทุนในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหนึ่งในกองทุนทั้งหลายที่เหมือนกับมือใหม่อยากลงทุน ก็คือ “กองทุนรวม” หนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะทั้งกับมือใหม่และนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งกองทุนรวมจะมีด้วยกันลายระดับความเสี่ยง ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่า ซื้อกองทุนไหนดี ที่เราพอใจกับการลงทุน กองทุนรวม คือ การระดมทุนหรือรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้ ซื้อกองทุนไหนดี ถึงจะเหมาะกับเรา โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  แบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  แบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ กองทุน KT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมตราสารหนี้ RMF เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาว ลดหย่อนภาษีและเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ โดยลงทุนต่อเนื่องตลอดจนอายุ 55 ปี […]

มีเงิน 500 บาท ลงทุน อะไรได้บ้าง

ลงทุน

หนึ่งในความสนใจของใครหลาย ๆ คนนั่นก็คือ “การ ลงทุน” หนึ่งในเครื่องมือบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ และไม่ว่าการลงทุนในแต่ละครั้งจะใช้เงินจำนวนมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญเท่าการวางแผนการลงทุน เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับกลไกของตลาดและการลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรได้จากการลงทุน หากมือใหม่อยากเริ่ม ลงทุน แต่มีเงิน 500 บาท ไม่รู้ว่าจะ ลงทุน อะไรดี กองทุน One-UGG-RA | ลงทุน กองทุน One-UGG-RA หรือ One Ultimate Global Growth Fund Class RA กองทุนที่ดำเนินการโดย บลจ.กองทุน วรรณ จำกัด โดยจะนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund ซึ่งจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer Service, Technology, Healthcare, Consumer Good ซึ่งหุ้นดัง ๆ ที่กองทุนนี้ถืออยู่ […]

เช็คลิสต์ หุ้นพื้นฐานดี เป็นอย่างไร

หุ้นพื้นฐานดี

การลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบอยู่เสมอ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนหลาย ๆ ท่านเลยเกิดความลังเลและกังวลใจว่าควรซื้อหุ้นตัวไหนดี คัดหุ้นยังไง หุ้นตัวไหนน่าซื้อ หุ้นพื้นฐานดี เป็นยังไง ซึ่งหุ้นพื้นฐานดีจะเป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงในด้านการเงินและในการทำธุรกิจ ไม่ค่อยมีผลกระทบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนของตลาดและเศรษฐกิจ มาดูว่า หุ้นพื้นฐานดี มีลักษณะเป็นอย่างไร  1. ประวัติการเติบโตของหุ้น  หุ้นพื้นฐานที่ดีจะต้องมียอดขายหรือรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3-5 ปี เพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ศักยภาพและทิศทางการเติบโตของบริษัทนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มจะเติบโตไปอีกในอนาคตหรือไม่  2. บริษัทที่บริหารธุรกิจได้ดี  หุ้นพื้นฐานเด่นต้องเป็นบริษัทที่บริหารธุรกิจได้ดี สามารถแข่งขันกับตลาดได้ มีกำไรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมากว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกลงทุนกับบริษัทอันดับหนึ่งก็ได้ แค่ต้องเป็นบริษัทที่มีความสามารถและกำลังในการแข่งขันกับตลาดได้ 3. อัตราส่วนของหนี้สินต่อต้นทุนต่ำ หุ้นพื้นฐานที่ดีจะมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการจัดการได้ ไม่ควรมีหนี้สินจำนวนมากและระยะยาวมากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการเติบโตของหุ้นตัวนั้น ๆ ได้ โดยหากอัตราส่วนของหนี้สินต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 เท่า หมายความว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการกู้ยืมมากกว่าใช้เงินทุน จึงมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องทางการเงิน และอาจเกิดปัญหาเรื้อรังได้ 4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีและโปร่งใส สิ่งสำคัญของหุ้นน่าซื้อคือหุ้นที่มาจากบริษัทที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โปร่งใส มีการดำเนินงานอย่างเปิดเผยและซื้อตรง บางกรณีอาจต้องไม่มีการให้ข่าวเพื่อปั่นราคาหรือเก็งกำไรมากเกินไป ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาประวัติของผู้บริหารบริษัทนั้น ๆ ก่อนทำการตัดสินใจ  แนะนำหุ้นน่าซื้อ หุ้นพื้นฐานดี […]

มือใหม่อยากลงทุน เลือกกองทุนแบบไหนดี

กองทุน

กองทุน ในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหนึ่งในกองทุนทั้งหลายที่เหมือนกับมือใหม่อยากลงทุน ก็คือ “กองทุนรวม” หนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะทั้งกับมือใหม่และนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งกองทุนรวมจะมีด้วยกันลายระดับความเสี่ยง ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าแบบไหนที่เราพอใจกับการลงทุน กองทุนรวม คือ การระดมทุนหรือรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้ ซื้อกองทุนไหนดี ถึงจะเหมาะกับเรา โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  แบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  แบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ กองทุนKT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมตราสารหนี้ RMF เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาว ลดหย่อนภาษีและเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ โดยลงทุนต่อเนื่องตลอดจนอายุ 55 ปี ไม่มียอดซื้อขั้นต่ำ แต่ไม่เกินร้อยละ […]

ทําความรู้จัก อนุพันธ์ เครื่องมือการลงทุน ที่สามารถทํากําไรได้ทั้งขึ้นและลง

อนุพันธ์

ตราสาร อนุพันธ์ หรือ Derivative เป็นตราสารประเภทหนึ่ง ที่ใช้สำหรับบริหารความเสี่ยง หรือ เก็งกำไร เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญตลาดระดับหนึ่งแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำอนุพันธ์แบบต่างๆ ที่เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้น-ขาลง ฟอร์เวิร์ด (Forward) | อนุพันธ์ เริ่มกันที่ตราสารอนุพันธ์แรก Forward เป็นสัญญาการซื้อขายสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่คู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงกัน โดยฝ่ายหนึ่งทำสัญญาว่าจะซื้อหรือขาย และอีกฝ่ายขายหรือซื้อ ตามราคาที่ตกลงกันไว้ โดยการซื้อขายจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น นาย ก ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะซื้อหุ้น O ที่ราคา 5 บาทในอีก 3 เดือนข้างหน้า กับ นาย ข โดย นาย ข ก็สัญญาจะขายหุ้น O ให้ นาย ก ในราคา 5 บาท ตามที่ตกลงกันไว้  สมมติว่าปัจจุบันหุ้น O ราคา 3 บาท ผ่านไป […]

เริ่มต้นเก็บออมด้วยการลงทุน กองทุนรวม

กองทุนรวม

ในยุคสมัยที่ต้องประหยัด รู้จักการใช้จ่าย และเก็บออมเงิน แต่แค่นั้นยังไม่พอ หากรู้จักเริ่มลงทุนทำเงินออมให้งอกเงย ก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ รวมไปถึงการมีเงินใช้ยามบั้นปลายชีวิตด้วย กองทุนรวม สำหรับมือใหม่แล้ว “การลงทุน” อาจดูเป็นเรื่องยาก ด้วยความที่ยังไม่ชำนาญในเลือกการลงทุน จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก ครั้นจะให้มาศึกษาการลงทุนต่าง ๆ ก็ใช้เวลานาน เช่นนั้นอาจเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างการเลือกลงทุนกองทุนรวม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยในการศึกษาตลาดหุ้น กองทุนรวม คือ การระดมหรือรวบรวมจากผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จักการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้เช่นกัน การเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้น เราสามารถเตรียมเอกสารและนำไปเปิดบัญชีได้กับธนาคาร หรือ บลจ.ในเครือ หรือสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  กองทุนรวมแบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  กองทุนรวมแบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ เราทราบกันอยู่แล้วว่า “การลงทุน” ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ […]

ลงทุน ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คําถามที่มีหลากหลายคําตอบ

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน

ในยุคที่มีบ้านและคอนโดมาให้เลือกเข้าพักอาศัยมากมายกลากหลายทำเล มีดีไซน์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นแต่การจะเลือก ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน นั้นอาจเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ยิ่งแล้วกับการลงทุนซื้อบ้าน ซื้อคอนโดเพื่อสร้างรายได้แล้วล่ะก็ อาจต้องเลือกพิจารณดูว่าการลงทันแบบไหนที่เหมาะกับนักลงทุนแต่ละท่าน แต่ก่อนจะไปพูดเรื่องที่ว่าการลงทุนซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน มาพูดถึงข้อดีระหว่าง ‘บ้าน’ และ ‘คอนโด’ กันก่อนดีกว่า ‘บ้าน’ ดีกว่า ‘คอนโด’ | ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน 1. มีความเป็นส่วนตัว  2. มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง 3. มีที่จอดรถส่วนตัวในบ้านของตัวเอง  4. ได้เปรียบกว่าหากมีสัตว์เลี้ยง  5. ไร้กังวลเรื่องจำนวนสมาชิกครอบครัว  ‘คอนโด’ ดีกว่า ‘บ้าน’ | ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน 1. ทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง 2. การเดินทางสะดวกสบายมากกว่า  3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง  4. ใช้เวลาทำความสะอาดได้รวมเร็วกว่า  5. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่พักน้อยกว่า หากพูดถึงในด้านการลงทุนซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน อาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการซื้อบ้านจะไม่สร้างรายได้จนกว่าจะทำการขายบ้านได้ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะสั้น ได้กำไรจากส่วนต่างของราคา ขณะเดียวกันการลงทุนเพื่อการปล่อยให้เช่า ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ได้กำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนระยะสั้น ทั้งการซื้อบ้านและซื้อคอนโด โดยเก็งกำไรส่วนต่าง – […]

DCA คือ อะไร กลยุทธ์การลงทุน แบบเก็บเล็กผสมน้อย

DCA คือ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บเหลือใช้ อย่าเก็บไว้เฉย ๆ โดยเปล่าประโยชน์ นำเงินดังกล่าวมาลงทุนทำกำไรให้งอกเงยกันดีกว่า แต่จะให้ลงทุนไปกับหุ้นก็เกรงว่าจะสี่ยงเกินไป หันมาลงทุนแบบ DCA กันเถอะ เพราะ DCA คือ จะทำให้เราสามารถซื้อหุ้นในจำนวนที่มากขึ้นหากราคาหุ้นปรับตัวต่ำลง และจะซื้อได้น้อยลงหากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น DCA ย่อมากจาก การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน คือการกำหนดการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน โดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อตอนนั้น ไม่ต้องคอยกังวลความผันผวนของราคาหุ้นอย่างที่เคยเป็น โดยราคาหุ้นจะอยู่ในช่วง 6-15 บาท ซึ่งค่าตอบแทนจากการลงทุน DCA จะขึ้นอยู่กับทิศทางการเติบโตในระยะยาวของหุ้นตัวนั้น ๆ ที่ได้ทำการลงทุนไป ยกตัวอย่าง หากทำการลงทุนแบบ DCA เป็นเวลา 1 ปี | DCA คือ DCA ราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนหุ้นที่ซื้อได้ เดือนที่ 1 10 2000 200 เดือนที่ 2 8 2000 250 เดือนที่ […]

ทําไมต้องซื้อ RMF

RMF

ว่าด้วยเรื่องของ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF หลายคนอาจข้องใจว่าทำไมถึงต้องเลือกลงทุนกองทุนRMF ถึงดีต่อมนุษย์เงินเดือน เพราะไม่ใช่แค่เพียงการเก็บออมเงินและสร้างโอกาสทำกำไรให้งอกเงยเพียงเท่านั้น ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  กองทุน RMF คือ การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในบั้นปลายชีวิต โดยสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลาย ทั้งหุ้น-ตราสารหนี้  พันธบัตรรัฐบาล หรือทองคำ และสามารถเลือกระดับความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  – ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีหรือเว้นปีไปตลอดจนอายุ 55 ปี หรือทุพพลภาพ  – ต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกและขายคืนได้นักลงทุนอายุครบ 55 ปี – นักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือ บลจ. ทราบด้วย แม้ว่ากองทุนRMF จะมีความเสี่ยงของการผันผวนของราคาตลาด นักลงทุนยังต้องศึกษาการลงทุนให้ละเอียดให้ชัดเจน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มตัดสินใจทำการลงทุน  ข้อควรระวังหากนักลงทุนทำผิดเงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF  กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี – จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นไปเป็นเวลา 5 ปีย้อนหลัง – ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ในปีภาษีที่ขาย ซึ่งทาง บลจ. จะมีการหักภาษี ณ […]

5 ข้อน่ารู้ มือใหม่เทรดคริปโต

มือใหม่เทรดคริปโต

คริปโตเคอร์เรนซี่กำลังมาแรงยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูง และเป็นที่น่าจับตามองมากๆ ในหมู่ของนักลงทุน และสถาบันการเงิน ว่าในอนาคต คริปโตเคอร์เรนซี่อาจจะมาแทนเงินที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปหรือไม่ บทความนี้จะมาแนะนำ 5 ข้อที่ มือใหม่เทรดคริปโต ต้องรู้ เพราะคริปโตเคอร์เรนซี่ยังใหม่มาก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงมาก เพียงเทรดเดอร์ มือใหม่เทรดคริปโต ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนลงทุน ก็จะไม่กลัวคำว่าติดดอยแล้ว 1. คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) คือ คริปโตเคอร์เรนซี่ หรือแปลเป็นไทยก็คือ สกุลเงินดิจิตอล เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ประเภทหนึ่งที่เป็นเงินเสมือนจริงและไม่สามารถจับต้องได้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส ทำให้ปลอมแปลงหรือทำซ้ำเป็นไปได้ยากมาก สกุลเงินดิจิตอลโดยส่วนใหญ่เป็น Decentralized ที่อยู่บนบล็อคเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบหนึ่งของสินทรัพย์ดิจิทัลตามเครือข่ายที่แจกจ่ายผ่านคอมพิวเตอร์จำนวนมาก Decentralization ทำให้คริปโตอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลและสถาบันการเงินต่างๆ  2. Binance คือ ไบแนนซ์ (Binance) คือ แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ มีผู้ก่อตั้งคือ จางเผิงเจ้า (Changpeng Zhao) นักธุรกิจชาวแคนาดาเชื้อสายจีน ซึ่งในปัจจุบันเขาได้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีระดับพันล้านอันดับที่ 11 ของโลก […]