เริ่มต้นเก็บออมด้วยการลงทุน กองทุนรวม

กองทุนรวม

ในยุคสมัยที่ต้องประหยัด รู้จักการใช้จ่าย และเก็บออมเงิน แต่แค่นั้นยังไม่พอ หากรู้จักเริ่มลงทุนทำเงินออมให้งอกเงย ก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ รวมไปถึงการมีเงินใช้ยามบั้นปลายชีวิตด้วย กองทุนรวม สำหรับมือใหม่แล้ว “การลงทุน” อาจดูเป็นเรื่องยาก ด้วยความที่ยังไม่ชำนาญในเลือกการลงทุน จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก ครั้นจะให้มาศึกษาการลงทุนต่าง ๆ ก็ใช้เวลานาน เช่นนั้นอาจเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างการเลือกลงทุนกองทุนรวม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยในการศึกษาตลาดหุ้น กองทุนรวม คือ การระดมหรือรวบรวมจากผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จักการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้เช่นกัน การเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้น เราสามารถเตรียมเอกสารและนำไปเปิดบัญชีได้กับธนาคาร หรือ บลจ.ในเครือ หรือสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ  กองทุนรวมแบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา  กองทุนรวมแบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ เราทราบกันอยู่แล้วว่า “การลงทุน” ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ […]