พันธบัตรหรือ หุ้นกู้ ระยะยาวดีอย่างไร

หุ้นกู้

หุ้นกู้ ดีอย่างไร  หุ้นกู้ คืออะไร มันก็คือตราสารหนี้อย่างไรล่ะ ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Bond หรือ Corporate Bond นั่นเอง หากคุณกำลังหาข้อมูลว่า การลงทุนหุ้นหู้นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ บทความนี้ก็ได้มีข้อมูลได้ใจความที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายได้อีกด้วย การลงทุนเป็นเรื่องง่ายในปัจจุบัน การหาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตก็เป็นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต บทความนี้อาจจะช่วยให้คุณได้เข้าใจหุ้นกู้มากขึ้น ว่าคืออะไร เหมาะกับใครบ้าง หากพร้อมแล้วก็เลื่อนอ่านข้างล่างได้เลย  หุ้นกู้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวที่ผู้ลงทุนต้องเร่งรีบ และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะกระทบการลงทุนตราสารหนี้ได้ อย่างในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้มูลค่าหุ้นกู้น้อยลง  สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นกู้  “หุ้นกู้ เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ “ตราสารหนี้” (Bond) จะมีความแตกต่างจากตราสารทุน ตรงที่ตราสารทุนมีไว้เพื่อให้นักลงทุนซื้อเพื่อรับผลตอบแทน โดยซื้อตราสารทุนจากบริษัท เพื่อระดมทุนกันเพื่อไปใช้ในกิจการ ลักษณะของหุ้นกู้ หรือ คือ ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องให้คำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจ่าย “ดอกเบี้ย” ตามที่ตกลงกันไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้อย่างไร ในปกติแล้วหุ้นกูจะมีอายุ 3 – 10 ปีแล้วแต่ตราสารหุ้นแต่ละตัวที่นักลงทุนซื้อเอาไว้  หุ้นกู้ มีอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และสูงกว่า หุ้นของรัฐบาล ผลตอบแทนสูง เพราะ ความสูงเสี่ยงสูงนั้นเอง เนื่องจากหุ้นกู้อาจจะมีโอกาสการผิดนัดชำระมากกว่า ผู้ลงทุนจึงไม่ควรนำเงินออมมาใช้ในการลงทุน  หุ้นกู้มีความมั่นคง ปลอดภัย […]

ตราสารหนี้ แบบไหนน่าลงทุน วิธีเลือกตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น หรือกพัารลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ ชนิดของตราสารหนี้ที่คนทั่วไปรู้จัก คือ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กรหรือบริษัทต่างๆ TRIS Rating | ตราสารหนี้ TRIS Rating ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแก่บริษัทหรือองค์กรที่มีแผนจะระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ หรือผู้ที่ประสงค์จะทราบความเห็นอีกมุมเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านความน่าเชื่อถือของตนเอง การจัดอันดับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร และ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้เป็นการจัดอันดับแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กร โดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่ต้องการให้จัดอันดับเครดิตตราสารหนี้จะต้องมีการจัดอันดับองค์กรเสียก่อน นอกเหนือจากตราสารหนี้ทั่วไปแล้ว ยังให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Transaction) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะผสมระหว่างหนี้และทุน (Hybrid Instrument) Fitch Rating Thailand Fitch Rating คือ บริษัทตัวแทนที่จัดระดับความน่าเชื่อถือ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์คและลอนดอน บริษัทเริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2544 โดยการร่วมลงทุนของ Fitch Ratings Limited (UK) บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศของ World Bank กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ […]