logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
7 แบบฟอร์ม 56-1 คือ อะไร ทําไมนักลงทุนควรจะต้องอ่านเป็น

Date

แบบฟอร์ม 56-1 คือ
แบบฟอร์ม 56-1 | PTT Public Company Limited (PTT)

แบบฟอร์ม 56-1 คือ เเบบเเสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นรายงานที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แล้ว ก.ล.ต. ได้นำเอกสารนั้นมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของบริษัทนั้นๆ ซึ่ง แบบฟอร์ม 56-1 นั้นจะจัดทำขึ้นหลังจากทำงบประจำปีนั้น ๆ เรียบร้อย ดังนั้นข้อมูลจะ update ทุก 1 ปี สำหรับการลงทุนในหุ้น และลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเมื่อทราบว่า แบบฟอร์ม 56-1 คือ อะไรแล้ว ก็ต้องมาทราบว่า ทำไมนักลงทุนจึงต้องอ่าน แบบฟอร์ม 56-1 เป็น

การอ่านเป็นก็เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจดำเนินการมีรายได้จากอะไร กลุ่มลูกค้ามาจากไหน เป็นใครบ้าง การจัดจำหน่ายผ่านทางไหนบ้าง การประกอบธุรกิจนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้กิจการเติบโตมีแผนการอย่างในอนาคต นอกจากนั่นยังมีข้อมูลด้วยว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้หากเกิดขึ้นเราจะได้หาทางหนีไล่ถูกต้อง

วิธีอ่านแบบฟอร์ม 56-1

ก่อนอื่นแนะนำให้เราสร้างหลักขึ้นมาในใจก่อนว่าเรากำลังมองหา “อะไร” ในแบบฟอร์ม 56-1 ไม่ใช่แค่อ่านไปเรื่อย ๆ ตามที่แบบเขียน บางบริษัทเขียนละเอียดหรือบางที่ก็เขียนน้อยมาก จึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลสำคัญมาเข้าใจธุรกิจให้ได้โดยยึดหลักเดียวกันทุกบริษัทเพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน โดยหลักที่แนะนำให้ยึดและใช้ให้เป็นประโยชน์ คือ Business Model Canvas ใครสนใจสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมได้ ซึ่งวิธีการอ่านแบบฟอร์ม 56-1 จะมี 9 ประเด็นดังนี้

1. โครงสร้างรายได้อย่างไร มีรายได้มาจากทางไหนบ้าง แบ่งได้กี่ประเภท กี่ลักษณะ ตรงนี้ สำคัญมาก เพราะจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์กิจการได้ต่อ โดยเฉพาะวิเคราะห์การเติบโต และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

2. โครงสร้างค่าใช้จ่าย เป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายไหนสำคัญ ต้นทุนไหนสำคัญ ตรงนี้ก็สำคัญเช่นกัน เพราะนำไปใช้ในการทำนายงบในอนาคตได้ ว่ากำไรในอนาคตมีแนวโน้มมากน้อยอย่างไร

3. คุณค่าหลัก ต้องทราบว่าทำธุรกิจอะไรเป็นสำคัญ และธุรกิจนั้นส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้บริโภค อะไรเป็นเครื่องมัดใจผู้บริโภค

4. ช่องทางในการทำธุรกิจจะสามารถติดต่อกับลูกค้าอย่างไรบ้าง ส่งมอบสินค้าและบริการอย่างไร ช่องทางตรงนี้จะบอกถึงความสนิทแนบแน่น ไปจนถึงความสามารถในการต่อรองด้วย

5. อีกวิธีการอ่านแบบฟอร์ม 56-1 คือ ต้องทราบว่าลูกค้าคือใคร ต้องพยายามหาข้อมูลให้ลึกและละเอียดที่สุด ยิ่งรู้ไปถึงรายได้ ที่อยู่กว้าง ๆ ลักษณะรสนิยม อาชีพ เชื้อชาติ ยิ่งรู้เท่าไหร่จะยิ่งดี เพราะเราจะยิ่งเข้าใจได้ว่าลูกค้าแบบไหนจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจแบบไหน 

6.ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรบ้าง มีช่องทางการสร้างความสนิทสนมอย่างไร มีแคมเปญอย่างไร และลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทมากแค่ไหน

7. กิจกรรมหลักคืออะไร ทำธุรกิจอย่างไร มีขั้นตอนในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง ลักษณะกิจกรรมเป็นแบบไหน ผลิตหรือบริการ 

8. ทรัพยากรหลักคืออะไรและสัมพันธ์กับภาพรวมขององค์กรอย่างไร ทรัพยากรหลักเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของบริษัท บริษัทป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรอย่างไร หรือบริษัทใช้ประโยชน์อย่างไรจากทรัพยากร

9. พาร์ทเนอร์สำคัญของบริษัทคือใคร ส่งผลอย่างไรในการทำธุรกิจ ในแง่ผู้ถือหุ้นใหญ่ พันธมิตร คู่ค้าสำคัญ จะช่วยให้มองเห็นภาพธุรกิจชัดขึ้น และตอบโจทย์ในเรื่องการแข่งขันที่มาจากการสนับสนุนของพาร์ทเนอร์

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com

เครดิตภาพ
https://google.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ