logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
ทําความรู้จัก อนุพันธ์ เครื่องมือการลงทุน ที่สามารถทํากําไรได้ทั้งขึ้นและลง

Date

อนุพันธ์

ตราสาร อนุพันธ์ หรือ Derivative เป็นตราสารประเภทหนึ่ง ที่ใช้สำหรับบริหารความเสี่ยง หรือ เก็งกำไร เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญตลาดระดับหนึ่งแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำอนุพันธ์แบบต่างๆ ที่เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้น-ขาลง

อนุพันธ์

ฟอร์เวิร์ด (Forward) | อนุพันธ์

เริ่มกันที่ตราสารอนุพันธ์แรก Forward เป็นสัญญาการซื้อขายสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่คู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงกัน โดยฝ่ายหนึ่งทำสัญญาว่าจะซื้อหรือขาย และอีกฝ่ายขายหรือซื้อ ตามราคาที่ตกลงกันไว้ โดยการซื้อขายจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น นาย ก ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะซื้อหุ้น O ที่ราคา 5 บาทในอีก 3 เดือนข้างหน้า กับ นาย ข โดย นาย ข ก็สัญญาจะขายหุ้น O ให้ นาย ก ในราคา 5 บาท ตามที่ตกลงกันไว้ 

สมมติว่าปัจจุบันหุ้น O ราคา 3 บาท ผ่านไป 3 เดือนครบอายุสัญญา ราคาหุ้น O ขึ้นไปเป็น 6 บาท นาย ก จะได้ซื้อหุ้น O จาก นาย ข ที่ราคา 5 บาทตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้ว นาย ก สามารถขายหุ้นทันทีที่ราคา 6 บาท ทำให้ นาย ก ได้กำไรทันที 20% ใน 3 เดือนทีเดียว ในขณะที่ นาย ข ต้องขายหุ้น O ให้ นาย ก ในราคา 5 บาท ซึ่งหมายความว่า นาย ข จะขาดทุน แต่ถ้าหากราคาหุ้นตกลง นาย ข จะขายได้กำไรโดยทันที

ซึ่งกรณีนี้ หาก นาย ข ผิดสัญญากับ นาย ก แล้วไปขายในตลาดแทน เนื่องจาก Forward เป็นสัญญาแบบไม่เป็นทางการ (คือ สัญญาที่คู่สัญญาตกลงทำสัญญากับเอง ไม่มีหน่วยงานกลางรับรองหรือคอยดูแลให้ทำตามสัญญา) ทำให้สัญญา Forward ในยุคแรกของตราสารอนุพันธ์มีการผิดสัญญาเยอะมาก ทำให้ต้องสร้างตราสารอนุพันธ์ชนิดใหม่คือ Futures ขึ้นมาแทน

อนุพันธ์

ฟิวเจอร์ส (Futures) | อนุพันธ์

Futures คือ สัญญาตกลงซื้อขายคล้ายกับ Forward แต่ต่างกันตรงที่ Futures เป็นสัญญาแบบเป็นทางการ มีรูปแบบสัญญาที่แน่นอนและที่สำคัญมีตัวกลางดูแลการซื้อขายและควบคุมให้ทำตามสัญญา

หน่วยงานที่ควบคุมดูแลตรงนี้ คือ ตลาด TFEX ซึ่งดูแลรูปแบบสัญญา และสำนักหักบัญชี ซึ่งดูแลการทำตามสัญญา โดยสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาตรงข้ามกับผู้ทำสัญญาเพื่อรับประกันการทำตามสัญญาและจะลดความเสี่ยงของตนโดยจะมีการเรียกเก็บเงินประกันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถ้าฝ่ายใดทำผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกันทำให้ปัญหาการผิดสัญญาถูกแก้ไขไปได้มากทีเดียว

ตรงนี้ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย คือ สำนักหักบัญชีจะเอาเงินมาจ่ายซื้อหรือขายหลักทรัพย์แทนคู่สัญญาที่บิดพลิ้วนั่นเอง แต่ว่าก็จะเก็บเงินจากคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันและลดความเสี่ยงที่ตัวเองจะต้องจ่ายเงินแทนคู่สัญญาที่บิดพลิ้ว Futures จึงเป็นตราสารอนุพันธ์ที่เป็นที่นิยมกันมากตัวหนึ่งในปัจจุบัน

ออปชั่น (Option)

สำหรับตราสารอนุพันธ์ตัวสุดท้าย คือ Option เป็น “สิทธ์” ในการซื้อ (Call) หรือขาย (Put) สินทรัพย์ในราคาที่ต้องการในอนาคต โดยผู้ได้สิทธิ์จะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ เพราะว่าไม่ใช่สัญญาจึงไม่ต้องถูกบังคับให้ทำตาม แต่ว่าจะเสียเงินที่จ่ายเพื่อซื้อสิทธิ์ในตอนแรกไป ซึ่งเงินส่วนนี้เรียกว่า Option Premium ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย จากข้อดีนี้เองทำให้ Option เป็นตราสารอนุพันธ์ที่นิยมมากๆ ตัวหนึ่ง

อนุพันธ์

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนใน Futures หรือ Options ท่านสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้กับโบรกเกอร์ TFEX เปิดบัญชีแค่บัญชีเดียว สามารถเทรดสินทรัพย์ได้ทุกประเภทในตลาด TFEX

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com/

เครดิตภาพ

https://www.tfex.co.th/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ