การลงทุนในหุ้น

หุ้น นับเป็บตราสารที่เปิดให้ผู้ร่วมถือหุ้นหรือผู้เข้ามาซื้อกิจการดังกล่าวมาร่วมระดมเงินทุน และกลุ่มผู้ระดมทุนในหุ้นดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมถือหุ้นมีสิทธิ์และมีเสียงในรายได้ และผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทนจากกิจการที่ซื้อไป แลผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาจะเป็นในรูปแบบเงินปันผลหรือเป็นกำไรจากการซื้อขายหุ้น และหุ้นแต่ละประเภทก็จะมีความเสี่ยงสูงและต่ำที่แตกต่างกันไป

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents