logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
เป็น Freelance วางแผนเกษียณ อย่างไรดี

Date

วางแผนเกษียณ

มีคนไม่น้อยวาดฝันถึงอนาคตยามแก่ตัวลง เราจึงต้อง วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตบั้นปลายที่แสนสบาย และควรเริ่มวางแผนได้เลย ไม่ต้องรอจนใกล้วัยเกษียณก่อนแล้วค่อยเริ่มวางแผน เพราะหากเริ่มช้าเกินไปอาจทำให้บั้นปลายชีวิตไม่สะดวกสบายอย่างที่คาดหวังไว้ 

เป้าหมายของการ วางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน หรือ ฉบับอาชีพอิสระ (Freelance) มีเป้าหมายเหมือนกัน คือการดูแลตัวเองในยามแก่ตัวลง เพราะเดี๋ยวนี้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น แต่มีอัตราการเกิดลดลง นั่นหมายถึงเราในยามแก่เฒ่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนเกษียณ จึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก ๆ อีกทั้งสวัสดิการพื้นฐานของรัฐนั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้วย

ยิ่งแล้วกับผู้ที่มีอาชีพ Freelance ที่มีรายได้และวันที่ได้รับเงินอย่างแน่นอน จำเป็นต้องมีเงินสดในบัญชีออมทรัพย์อย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องกังวล เช่น หากมีรายจ่าย 10,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินสำรองจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 60,000 บาท ขณะที่มนุษย์เงินเดือนมีเงินสดฉุกเฉินได้น้อยกว่า 6 เดือนหรือ ประมาณ 3 – 4 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเท่านั้น

การออมเงิน เป็นหนึ่งในการวางแผนเกษียณอย่างหนึ่ง แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนใด ๆ เราควรทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ต่อเดือนเสียก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1: ออมหรือลงทุนเพื่อตัวเองในอนาคต

ส่วนที่ 2: ค่าใช้จ่ายประจำวัน 

ส่วนที่ 3: ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 

ส่วนที่ 4: อื่น ๆ ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อการความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

อย่างที่เราทราบว่า Freelance ไม่มีสวัสดิการใด ๆ มารองรับ จึงควรลงทุนเพื่อเป็นการวางแผนเกษียณ และด้วยเวลาที่เป็นเงินเป็นทอง ทำให้บางครั้งอาจไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทำธุรกรรมโดยตรงที่ธนาคาร ดังนั้อะไรที่ช่วยลดขั้นตอนได้อย่างการทำธุรกรรมออนไลน์ก็จะช่วยให่การลงทุนเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นและยังได้ลดหย่อนภาษีด้วย โดยสามารถลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันแบบบำนาญ เป็นต้น กองทุนเหล่านี้จะสร้างหลักประกันในการเกษียณได้เป็นอย่างดี 

สำหรับ Freelance แล้ว จะต้องวางแผนการเงินตลอดระยะเวลาที่ยังสามารถหารายได้ได้อยู่ ซึ่งช่วงเวลาการเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลย และควรมีผนสำรองเพื่อรับมือการเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสมอ 

ท้ายที่สุดแล้ว การเป็น Freelance ที่มีความมั่งคงทางการเงินนั้นจะต้องวางแผนการเงินให้ดี และควรสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สมัครกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคงในการเงินของเรา

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com/

เครดิตภาพ

https://www.pinterest.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ