logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
มือใหม่อยากลงทุนเลือก ซื้อกองทุนไหนดี

Date

ซื้อกองทุนไหนดี

กองทุนในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหนึ่งในกองทุนทั้งหลายที่เหมือนกับมือใหม่อยากลงทุน ก็คือ “กองทุนรวม” หนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะทั้งกับมือใหม่และนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งกองทุนรวมจะมีด้วยกันลายระดับความเสี่ยง ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่า ซื้อกองทุนไหนดี ที่เราพอใจกับการลงทุน

กองทุนรวม คือ การระดมทุนหรือรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้

ซื้อกองทุนไหนดี ถึงจะเหมาะกับเรา

โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ 

แบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา 

แบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ

กองทุน KT-BOND RMF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมตราสารหนี้ RMF เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาว ลดหย่อนภาษีและเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ โดยลงทุนต่อเนื่องตลอดจนอายุ 55 ปี ไม่มียอดซื้อขั้นต่ำ แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ที่เสียภาษี  

กองทุน KT-WCORP : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในกองทุน เป็นการกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่กองทุนในไทยมีผลประกอบการไม่ดี แต่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศได้ผลประกอบการดี ก็เอาผลตอบแทนมาถัวเฉลี่ยกัน เพื่อให้เราไม่ขาดทุนมากเกินไปหรือยังคงได้กำไรอยู่ แต่น้อยลงมานิดหน่อยนั่นเอง

กองทุน TCMFENJOY : กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

กองทุนรวมที่เหมาะกับมือใหม่อยากลงทุน แต่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูง โดยกองทุนนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อการออมเงิน หรือเพื่อพักเงินโดยไม่อยากเสี่ยงสูญเสียเงินต้นก่อนนำไปลงทุนซื้อกองทุนอื่น ๆ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มลงทุนใด ๆ แล้ว ต้องติดตามผลและทบทวนแผนการลงทุนด้วย โดยสามารถติดตามผลทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ คอยดูว่าผลตอบแทนมีทิศทางไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ควรมีการปรับพอร์ตการลงทุนรึเปล่า เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com/กองทุน/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ