คริปโตเคอเรนซี่

คริปโตเคอเรนซี่ คือ สินทรัพย์ดิจิตอล เป็นสกุลเงินดิจิตอลเพื่อใช้ในการและเปลี่ยนกับสกุลเงินทั่วไปที่มี แต่คริปโตเคอเรนซี่นับเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีความปลอดภัยและหนาแน่นเป็นอย่างมากเนื่องจากทำงานอยู่บน Blockchain เป็นระบทที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ นอกจากนี้คริปโตเคอเรนซี่สามารถนำมาใช้เป็นสกุลเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าทั่วไปได้ในบางประเทศ ยกเว้นการชำระหนี้ที่มี และจุดเด่นคือทำให้มีการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents