บทความเกี่ยวกับกองทุน

กองทุน เป็นชื่อที่ตรงตัวเลยคือการลงทุนที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนหลายคน โดยนำเงินของแต่ละคนในแต่ละส่วนมารวมเป็นกองทุนและนำไปซื้อผ่านผู้ดูแลมืออาชีพที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยจะนำเงินของผู้ลงทุนซื้อกิจการต่าง ๆ มากกว่า 20 บริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงจะเลือกสรรประเภทหุ้นที่ทางผู้ลงทุนมีความสนใจ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents