logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
เริ่มต้นเก็บออมด้วยการลงทุน กองทุนรวม

Date

กองทุนรวม

ในยุคสมัยที่ต้องประหยัด รู้จักการใช้จ่าย และเก็บออมเงิน แต่แค่นั้นยังไม่พอ หากรู้จักเริ่มลงทุนทำเงินออมให้งอกเงย ก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ รวมไปถึงการมีเงินใช้ยามบั้นปลายชีวิตด้วย กองทุนรวม

สำหรับมือใหม่แล้ว “การลงทุน” อาจดูเป็นเรื่องยาก ด้วยความที่ยังไม่ชำนาญในเลือกการลงทุน จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก ครั้นจะให้มาศึกษาการลงทุนต่าง ๆ ก็ใช้เวลานาน เช่นนั้นอาจเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างการเลือกลงทุนกองทุนรวม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยในการศึกษาตลาดหุ้น

กองทุนรวม คือ การระดมหรือรวบรวมจากผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ นำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้จักการกองทุนมืออาชีพ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรืออยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้เช่นกัน

การเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้น เราสามารถเตรียมเอกสารและนำไปเปิดบัญชีได้กับธนาคาร หรือ บลจ.ในเครือ หรือสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น 

โดยกองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ 

กองทุนรวมแบบปิด : กองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย เปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนกว่าจะครบสัญญา 

กองทุนรวมแบบเปิด : กองทุนที่สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน โดย บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ และราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ

เราทราบกันอยู่แล้วว่า “การลงทุน” ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ แม้แต่การกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำเองก็ตาม นักลงทุนจึงควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจเริ่มต้นซื้อกองทุน 

สิ่งสำคัญหลังทำการซื้อกองทุนรวมแล้ว หมั่นตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อความมั่นใจว่ากองทุนที่ได้ทำการลงทุนไปนั้น เป็นกองทุนที่ดีและให้ผลตอบแทนไปในทิศทางที่คาดหวังไว้ แต่หากไม่เป็นไปตามที่ควาดหวัง ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและทิศทางของกองทุนว่ามีแน้วโน้มจะดีขึ้นหรือไม่ ไม่เช่นนั้นอาจทำการขายแล้วเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุนที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่อาจขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่ต้องการทำการลงทุน สภาพคล่องทางการเงินของนักลงทุนแต่ละท่าน รวมไปถึงเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย 

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com/

เครดิตภาพ

https://www.pinterest.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ