Previous
Next
Bitcoin และ Cryptocurrency

Bitcoin และ Cryptocurrency อื่น ๆ จะส่งผลอย่างไรในอนาคต?

Bitcoin และ Cryptocurrency ระบบการเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นถูกออกแบบมาสำหรับโลกทางกายภาพ กล่าวคือระบบการเงินในปัจจุบันยังไม่สัมพันธ์อินเตอร์เน็ตเท่าที่ควร

Read More »

China-investmentcasting.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนอย่างมากมายและกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ และคริปโตเคอเรนซี่ โดยจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงจุดเด่นและทราบถึงความแตกต่างของการลงทุนแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถเกิดความรู้และความเข้าใจในเลือกลงทุนตามที่สนใจและสามารถทราบถึงความถนัดของผู้ลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

มือใหม่หัดลงทุน

หุ้น นับเป็บตราสารที่เปิดให้ผู้ร่วมถือหุ้นหรือผู้เข้ามาซื้อกิจการดังกล่าวมาร่วมระดมเงินทุน และกลุ่มผู้ระดมทุนในหุ้นดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมถือหุ้นมีสิทธิ์และมีเสียงในรายได้ และผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทนจากกิจการที่ซื้อไป แลผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาจะเป็นในรูปแบบเงินปันผลหรือเป็นกำไรจากการซื้อขายหุ้น และหุ้นแต่ละประเภทก็จะมีความเสี่ยงสูงและต่ำที่แตกต่างกันไป

คริปโตเคอเรนซี่ คือ สินทรัพย์ดิจิตอล เป็นสกุลเงินดิจิตอลเพื่อใช้ในการและเปลี่ยนกับสกุลเงินทั่วไปที่มี แต่คริปโตเคอเรนซี่นับเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีความปลอดภัยและหนาแน่นเป็นอย่างมากเนื่องจากทำงานอยู่บน Blockchain เป็นระบทที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ นอกจากนี้คริปโตเคอเรนซี่สามารถนำมาใช้เป็นสกุลเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าทั่วไปได้ในบางประเทศ ยกเว้นการชำระหนี้ที่มี และจุดเด่นคือทำให้มีการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองทุน เป็นชื่อที่ตรงตัวเลยคือการลงทุนที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนหลายคน โดยนำเงินของแต่ละคนในแต่ละส่วนมารวมเป็นกองทุนและนำไปซื้อผ่านผู้ดูแลมืออาชีพที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยจะนำเงินของผู้ลงทุนซื้อกิจการต่าง ๆ มากกว่า 20 บริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงจะเลือกสรรประเภทหุ้นที่ทางผู้ลงทุนมีความสนใจ

ตราสารหนี้ คือการที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะมีสถานะเป็นผู้ปล่อยกู้หรือเจ้าหนี้ และผู้ยืมเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือทางบริษัทเอกชนก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งทางรัฐบาลจะออกมาในรูปแบบพันธบัตรรัฐาลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ส่วนบริษัทเอกชนจะออกมาในรูปแบบหุ้นกู้เอกชนหรือ ตราสารหนี้เอกชน ซึ่งการลงทุนผ่านตราสารหนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ